Voorbereiding bouw (pg 1) De Wolfstjot werd door de huidige eigenaren gekocht in mei 2011. Toen werd gestart met de plannen voor de bouw van een prachtig licht en energieneutraal huis. OK-HUIS OK HUIS past als basisbouwmethode Staalframe toe.  Staalframe bouw ontwikkelt zich in rasse schreden tot een zeer  interressant concept voor de bouw. Staalframe bouw leent zich  uitstekend voor alle vormen van woningbouw. Door het flexibele  karakter zijn de ontwerpmogelijkheden legio en elke architect of  ontwerper kan er uitstekend mee uit de voeten.  Dunnewind, Grond en Sloopwerken BV Nadat wij op 31 augustus 2011 een sloopvergunning hadden  aangevraagd bij de gemeente Ommen, ontvingen wij al op 12  september de toestem-ming op het huisje de Wolfstjot te slopen.  Omdat het huis nogal verscholen tussen de bomen staat, leek het  ons van belang, om het huis zo spoedig mogelijk te laten slopen. Er  waren namelijk al een paar ruiten ingegooid   © PolPotze 2012 Gemaakt met Xara Funda Op funda werd , tijdens één van de zoektochten, een prachtig huis  gevonden. Na veel google-en bleek dit een project te zijn op Wolfskuil 12  te Ommen. Een onbetaalbaar, maar mooi project. De plek was gevonden en  de architect die dit project getekend had ook. Nu nog een betaalbare  woning!!!
Nadat we de tekeningen hadden goedgekeurd zijn we opzoek gegaan naar een aannemer. Welk bedrijf zou ons plan uit kunnen voeren. In de maanden dat de architect nog aan het tekenen was, zijn wij ons gaan oriënteren op de markt. Voor welke soort bouw zouden we gaan kiezen? Traditioneel, houtskelet of nog iets anders?  Wat in iedergeval een  voorwaarde was, was de mogelijkheid tot energie zui- nig of energie neutraal bouwen. Ook bleek de keuze van ventileren, verwarmen en de energievraag belangrijk te zijn. Onze eerste kennismaking met OK huis (je spreekt het uit als okee) was op een grote bouwbeurs in Rotterdam op 21 oktober 2011. Hun eenvoudige stand, de slogan: Laag energie woningen  0% energie bewust bouwen en wonen en het enthousiastme waarmee Ryan Arends en Henk van Hulst hun product wilden verkopen, sprak ons zeer aan. (Tijdens het bouwproces hebben we deze mening herzien) Op deze beurs hebben we de keuze gemaakt welke bedrijven we zouden uitnodigen tot het maken van een aanbieding. Toen in december 2011 de tekeningen klaar waren en de architekt een programma van eisen had samen gesteld hebben we 5 offertes aangevraagd. Waaronder  bij OK huis.Na een aantal besprekingen met de architectect over de mogelijke aanbieders en de verschillende manieren van bouwen hebben we een keuze gemaakt voor een laag energie woning van metaalbouw!! De staalframewanden worden gevuld met isolatie en aan de buitenzijde voorzien van een   60-100  mm   moderne isolatie. Zo ontstaat de basis van een nieuwe energiearme of energieneutrale woning. Door het  toepassen van dit geïsoleerde wand principe is energiearm bouwen al ingebakken in het basisproduct.  De opdrachtgever kan zelf de gevelafwerking kiezen.  Hoewel de architect nog nooit met deze constructie heeft gebouwd was ook hij na een aantal gesprekken  overtuigd van de mogelijkheden van deze bouwconstructie. In de eerste week van januari 2012 is de uit- eindelijke overeenkomst getekend tussen de opdrachtgevers (wij) en OK HUIS. Positief aan dit contract is dat wij als opdrachtgever een aantal leverancierkeuzes zelf kunnen maken.  OK HUIS als aannemer zoekt zelf een onderaannemer die het huis gaat bouwen. Maar de W installatie, de E  installatie en het dak zijn vrije keuzes. Door ons netwerk vanuit de Kinderopvang periode bleek het zin-  vol om ook voor deze elementen diverse bedrijven te benaderen en te laten offreren. Belangrijk is daar-  bij ook het referantiekader. (tijdens de bouw en ook zeker achteraf zijn we erg blij dat we deze keuze  hebben gemaakt. Deze leveranciers bleken in iedergeval betrouwbaar).  In het hoofdstuk bouw worden alle betrokken bedrijven voorgseteld.  April 2011: Juni 2011: December 2011: November 2011: en we waren bang dat het meer zou uitnodigen tot vernielingen of bijvoorbeeld brandstichting. Nu waren we als nieuwe eigenaren verantwoordelijk wat er gebeurde op de kavel. Als deze leeg zou zijn, dan zouden we minder zorgen hierover hebben. Na het aanbesteden van deze sloopklus werd gekozen voor het bedrijf Dunnewind. Een bedrijf die bekend is met de Wolfskuil. Zij hebben in eerste instantie het toegangspad ver- hard en verstevigd, zodat tijdens de sloop en later de bouw, het pad niet helemaal kapot gereden zou wor- den. Uiteindelijk is in december 2011 gestart met de sloop en is het in januari geheel afgerond.